Archief op 16 juni 2014

IJsclub Baflo heeft een vacature voor de functie van penningmeester

Het bestuur van ijsclub Baflo is op zoek naar een penningmeester. Onze huidige penningmeester heeft, na lang overwegen, besloten na ruim elf jaar als penningmeester werkzaam te zijn geweest te stoppen.

Het bestuur respecteert zijn besluit en wil daarom graag in contact komen met iemand die deze funktie in het bestuur wil overnemen.
Wij zijn op zoek naar iemand die een bestuursfunctie wil bekleden binnen onze vereniging
en die de werkzaamheden van penningmeester op zich wil nemen.
Zijn of haar taken zijn o.a.:
– Het bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekening.
– Het doen en ontvangen van betalingen.
– Het bijhouden van kas- en bankboek.
– Het maken van het financieel jaarverslag.
– Het opstellen van een begroting in overleg met de andere bestuursleden.

Lijkt het je leuk samen te werken met collega bestuursleden en deze functie binnen het bestuur te vervullen, neem dan contact op met de voorzitter Hans Wolzak,
telefoon 0595-425149 of secretaris Wim Witteveen, telefoon 0595-425123,
mail: witteveenwim@ziggo.nl.

Bestuur ijsclub Baflo

Finale inline skate(skeeler)-wedstrijd in Baflo op 
woensdag 3 september

In het kader van de Powerslide Inline Competitie organiseert 
ijsclub Baflo onder auspiciën van de KNSB en in samenwerking met Power Slide en Pellikaan Schaatsen uit Den Andel de finale van de Powerslide Inline Competitie. Deze inline skate-competitie bestaat uit een serie wegwedstrijden voor regionale rijders in noord Nederland. Gedurende de zomermaanden worden deze wedstrijden op verschillende plaatsen in de noordelijke provincies verreden. 
Op woensdag 3 september is de afsluiting van deze competitie en voor de finale is 
Baflo geselecteerd.
Aan deze wedstrijden doen verschillende leeftijdscategorieën mee. De jongste deelnemers starten bij de pupillen en de oudste bij de masters.
Start en finish is bij café Beuving aan de Stationsweg. 
De wedstrijden beginnen om 18.00 uur.

100_4261

Meedoen?
Voor de jongere skaters uit Baflo en omgeving die geen lid zijn van een vereniging, maar wel graag skaten, kunnen die avond ook hun krachten meten. Voorafgaand aan de finale-wedstrijden wordt er speciaal voor hen een wedstrijd over een kortere afstand georganiseerd. Ook de basisscholen kunnen teams voor deze wedstrijd inschrijven.

Uitdaging voor de geoefende 
inline-skater
Geoefende inline-skaters die geen lid zijn van een vereniging kunnen een daglicentie aanschaffen en mogen dan meedoen met de wedstrijd en meedingen naar de dagprijs. 
Je moet je dan wel uiterlijk vrijdag 29 augustus aanmelden voor deze wedstrijd bij de secretaris van ijsclub Baflo tel. 0595-425123 of per email witteveenwim@ziggo.nl.

Wilt je meer weten let dan op de volgende Schakel in augustus, dan volgt meer informatie.
Of kijk op de website van ijsclub Baflo: www.ijsclubbaflo.nl

Bestuur ijsclub Baflo

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.