Archief op 18 december 2017

IJsclub Baflo gastvrij voor de wandelaars van de ‘SintJan Winterwandeling’

Hoewel er niet kon worden geschaatst was het zondag 17 december 2017 een gezellige drukte op de de ijsbaan ‘t Olhof in Rasquert. De wandelaars die meededen aan de wandeling ‘SintJan Winterwandeling’ waren gestart in Warffum en hadden een tocht voor de boeg naar Kloosterburen. Na de eerste etappe van 10 kilometer konden zij op de ijsbaan van ijsclub Baflo een  tussenstop maken.

SintJan Wandeltocht

SintJan Wandeltocht

Ondanks de gladheid onderweg was de deelname behoorlijk groot. De gladheid zorgde wel wat voor enige vertraging maar de stemming onder de wandelaars leed er niet onder.

SintJan Wandeltocht

SintJan Wandeltocht

Het werd een zeer geslaagde tussenstop tijdens de winterwandeling SintJan Winterwandeling in onze kantine van het clubhuis aan de ijsbaan ’t Olhof te Rasquert. Meer dan 100 wandelaars kwamen afgelopen zondag binnen om te genieten van een kop koffie, kwast, thee of warme chocolade met slagroom. Vele wandelaar verkozen het terras voor de kantine, waar de zon vol op scheen, boven de kantine. Die was ondertussen ook al aardig volgelopen. Op het terras konden de wandelaars even bijkomen en daar genieten van een heerlijke temperatuur in de zon.

SintJan Wandeltocht

Lekker op het terras bijkomen in het lekkere zonnetje.

Maar ook in de kantine was het goed toeven onder genot van een drankje.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers verliep het allemaal prima en konden de wandelaars vervolgens met blije gezichten de wandeling voortzetten richting Eenrum waar zij de volgende stop hadden.

Foto’s: Ricardo Damminga

Voor meer foto’s kijk hier!

Schaatsen kunnen uit het vet voor de leden van ijsclub Baflo

Zaterdag 23 december 2017 van 18.00 – 20.30 uur kunnen alle leden van ijsclub Baflo GRATIS gaan schaatsen op de kunstijsbaan van Kardinge te Groningen.

Ouders opgelet!
Dit is een mooie gelegenheid om samen met uw kinderen op een voordelige manier en met het hele gezin te gaan schaatsen, tenminste als u in het bezit bent van een ledenkaart voor het seizoen 2017-2018 van ijsclub Baflo.

Toertocht voor de kinderen
Voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool is er een toertocht. Na afloop krijgen de deelnemers een medaille mee naar huis. Het is niet verplicht om met de toertocht mee te doen, de kinderen kunnen ook gewoon vrij schaatsen.

Gezelligheid en plezier staat voorop deze avond.

U kunt op eigen gelegenheid naar Kardinge gaan, dus vooraf aanmelden is niet nodig. Belangrijk is wel om je lidmaatschapskaart van ijsclub Baflo van het seizoen 2017-2018 mee te nemen. Iedereen wordt bij de ingang geregistreerd van welke vereniging u lid bent.

Graag tot ziens in Kardinge, want bewegen is gezond, ook op het ijs!
                                                                      

Bestuur ijsclub Baflo

 Leden van IJsclub Baflo kunnen deze winter weer GRATIS SCHAATSEN op Kardinge. 

Vorig jaar was deze aanbieding een groot succes. Het was een zeer gezellig evenement met veel ijspret waar veel leden van de ijsclub van hebben geprofiteerd.

Alle leden van de ijsclub kunnen daarom deze winter weer twee keer GRATIS SCHAATSEN op Kardinge. Deze mogelijkheid is er voor de leden van clubs die aangesloten zijn bij het gewest Groningen van de KNSB.

Op vertoon van uw lidmaatschapskaart van het seizoen 2017-2018 kan op de 400 meter kunstijsbaan van Kardinge te Groningen worden geschaatst.

Deze evenementen zullen plaatsvinden op:

– zaterdag 23 december 2017 van 18.00 – tot 20.30 uur
– zaterdag 17 februari 2018 van 18.00 – tot 20.00 uur

Het is de bedoeling dat iedereen op eigen gelegenheid naar Kardinge gaat, dus vooraf aanmelden is niet nodig. Belangrijk is wel om je lidmaatschapskaart van ijsclub Baflo van het seizoen 2017-2018 mee te nemen.
Graag tot ziens in Kardinge, want bewegen is gezond, ook op het ijs!

Nog geen lid?
Klik hier om lid te worden!

Bent u nog geen lid en u wil toch profiteren van deze aanbieding, word dan voor
1 december lid van de ijsclub. Dan bent u op tijd in het bezit  van een lidmaatschapskaart en kunt u gezellig met uw gezin twee keer gratis gaan schaatsen op Kardinge.

 Bestuur ijsclub Baflo

Uitnodiging Jaarvergadering van ijsclub Baflo

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 24 november 2017 in café Beuving Stationsweg 1 te Baflo.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 25 november 2016;
 4. Jaarverslag 2016-2017 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Dhr. J. Cleveringa treedt af als kascommissielid. Dhr. J. Kuin blijft nog een jaar lid. 
 Gerard ten Brink treedt toe tot de kascommissie.
  Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. BESTUURSVERKIEZING; Aftredend volgens schema en niet herkiesbaar: W. Zuidema 
 en B. Damminga
  Wordt naarstig gezocht naar nieuwe bestuursleden.
 10. Begroting;
 11. Bespreking a.s. winterseizoen;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk
 verzocht de LIDMAATSCHAPSKAART(EN) bij jullie dragen.

Namens het bestuur IJsclub Baflo.

Vacature(2) algemeen bestuurslid IJsclub Baflo!

En we hebben nog een vacature:
Dit is de 2e vacature voor een algemeen bestuurslid.

IJsclub Baflo is een zeer actieve vereniging met ambitie.
Wij organiseren 1x per jaar Skeelerwedstrijd met Jeugd Clinic.
Bij ijs zorgen wij voor een perfecte baan en organiseren wij wedstrijden en ander vertier op het ijs.
Als de kans zich voordoet word er een schaatsmarathon gereden voor licentiehouders op de ijsbaan.

Tevens zijn we lid van het KNSB.
Zijn wij een traject-ijsclub met de start & finish van de Noorderrondritten.

Naast dat we een prachtig clubgebouw met een nieuwe keuken, een nieuwe centrale verwarming en geïsoleerde ramen hebben.
Zijn we ook druk bezig om het gebouw weer te verbeteren met o.a nieuwe toiletten en een frisse verfbeurt en een aantal aanpassingen aan de berging.

Faciliteren wij ons terrein en gebouw aan bv. Graspop, Zitmaaierrace, School, Bruisend Baflo, Dorpsverenigingen etc…

Ben jij een:
* Man of vrouw
* Draag je de ijsclub een warm hart toe
* Vindt je het leuk om met lekker met je handen bezig te zijn
* In een prachtige stukje Baflo/Rasquert actief te zijn.
* Draag je graag een steentje bij aan activiteit in ons dorp
* Steek je graag je handen uit de mouwen

Functies:
– Meehelpen organiseren evenementen
– Vergaderingen bijwonen
– Onderhoud groen
– Klussen verven en ander onderhoudswerkzaamheden

Iets voor jou?
Of ken jij iemand die dit zou willen en kunnen?
Neem contact met ons op via een prive-bericht of via het contactformulier op onze website of stuur een mail naar: witteveenwim@ziggo.nl.
Wij nemen dan z.s.m. contact met jouw op.

Wij moedigen zeker jongeren aan om te reageren.

Graag dit bericht delen!

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.