Archief op 16 december 2020

Afgelast vrij schaatsen

Op woensdag 30 december 2020 gaat vrij schaatsen in Kardinge in Groningen niet door. Dit was al reeds door de Gewestelijke Technische Commissie Natuurijs besloten voor de lockdown.

We hopen dat het in februari nog mogelijk is een keer te kunnen schaatsen.

We houden je op de hoogte!

Het bestuur

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.