Archief op 29 oktober 2021

Dubbele jaarvergadering

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo 2020

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 19 november 2021, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering 2020;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
 4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.

Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.

 1. Bestuursverkiezing;  Aftredend volgens schema en herkiesbaar als voorzitter; Dhr. N. Buurma

        (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)

 1. Begroting 2020 – 2021;
 2. Rondvraag;
 3. Sluiting;


Jaarvergadering van de IJsclub Baflo 2021

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 19 november 2021, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Aanvang +/- 21.00 uur

Agenda jaarvergadering 2021;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 19 november 2021; Voorstel deze in 2022 vast te stellen
 4. Jaarverslag 2020 – 2021 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Dhr. Arie Borgman treedt af als kascommissielid. Mevr. Jannie Dijkman blijft nog een jaar lid.

Er dient er een kascommissielid en een reservelid te worden benoemd.

 1. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 2. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. G. ten Brink

Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Mevr. B. Flikkema

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar; Dhr. G. Ellerkamp

        Het bestuur stelt voor om dhr. Richard Kruit in het bestuur te benoemen.

        (Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)

 1. Begroting 2021 – 2022;
 2. Bespreking a.s. winterseizoen;
 3. Rondvraag;
 4. Sluiting;

In verband met het Coronavirus vragen wij u om u uiterlijk vrijdag 12 november aan te melden wanneer u aanwezig wilt zijn bij de vergadering via secretaris@ijsclubbaflo.nl of via 06-46457353. Afhankelijk van de dan geldende voorschriften kan het zijn dat u bij het betreden van het dorpshuis uw QR-code moet laten zien.

Kaarten en Bingo zijn dit jaar onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(en) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Vrij schaatsen Kardinge Groningen

De data voor het vrij schaatsen zijn bekend.

Zaterdag 6 november 2021 van 16.00 tot 18.00 uur.

Let op:

Bij de entree van Kardinge wordt u door de beveiliging gecontroleerd op:

1. uw ID

2.  uw QR-code of bewijs dat u getest bent. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder, schaatsers, ouders, medewerkers en andere toeschouwers.
Bij de toegang tot de ijsbaan worden de tickets gecontroleerd.

Wilt u een ticket bestellen klik hier

Overige data:

Zaterdag 18 december 2021van 16.00 tot 18.00 uur. Deze keer is het inclusief toertocht met een stempelkaart en medaille.

Zaterdag 29 januari 2022 van 16.00 tot 18.00 uur

Deze keer maken we gebruik van het ticketsysteem.
Dit betekent dat elke bezoeker over een ticket moet beschikken.
De tickets zijn gratis.

Wilt u een ticket bestellen klik hier


Rabo Clubsupport

RaboClubSupport in drie stappen

Inschrijven
Van 6 tot en met 27 september kunnen clubs en verenigingen zich inschrijven.

CHECK

Stemmen
Van 4 tot 25 oktober kun jij je stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging. Stemmen kan via de Rabo App en Rabo Online Bankieren.
Help jij jouw club haar doel te behalen?
Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt.
Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt.

JA GRAAG!

Uitslag
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en horen alle clubs welke financiële ondersteuning ze krijgen.

SPANNEND!! WE HOUDEN JE OP DE HOOGTE

Wat zouden we er mee willen doen mochten we een bijdrage ontvangen: We hebben een nieuwe stoppenkast nodig, zouden led verlichting wel heel mooi vinden voor op onze ijsbaan, duurzaam maar ook bijna nodig,
de armaturen die we er nu hebben hangen zijn niet meer te verkrijgen. We hebben nog wel een paar hoor.

Dit was de impact in 2020
€ 15 miljoen
verdeeld onder clubs en verenigingen

30.310
clubs en verenigingen kregen Support

500.000 leden
stemden op hun favoriete lokale club

Stem je mee?

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.