Foto’s van winter 2021

Foto’s van winter 2021

En heeft u ons artikel in Dagblad van het Noorden van 15 februari al gelezen? Staat op bladzijde 21! Nog niet bij oud papier!

We willen Ricardo ontzettend bedanken voor zijn bezoek en foto’s op de zondagmorgen van 14 februari 2021, kijk ze hier:

Bianca

Reacties zijn gesloten.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.