Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Rest ons nog…. de gevonden voorwerpen. App maar met 06-10656708 indien je iets herkent. Het ligt in de kantine van onze ijsbaan.

Bianca

Reacties zijn gesloten.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.