Wil je ook lid worden van ijsclub Baflo vul dan je gegevens hieronder in.
Voor gezinskaart graag ook de voornaam en geboortedatum invullen van de kinderen.

De betaling geschiedt via automatische incasso. Download en print meteen dit formulier, vul het in en onderteken het. Graag inleveren bij:
Ledenadministatie
H.G. ten Brink
Kruisstraat 16
9953PL Baflo

Vanaf dat moment bent u lid.

  Voorletters (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Adres en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Voornaam 1e kind

  Geboortedatum 1e kind

  Voornaam 2e kind

  Geboortedatum 2e kind

  Voornaam 3e kind

  Geboortedatum 3e kind

  Voornaam 4e kind

  Geboortedatum 4e kind