Categorie op op voorpagina

Vrijwilligers van ijsclub Baflo vooral ´s zomers druk

Dat op een mooie natuurijsbaan als het onze, ijsbaan ‘t Olhof in Rasquert, in de maanden buiten het winterseizoen een stille plek is, is maar ten dele waar. Juist in de zomermaanden vinden er activiteiten plaats die niet allemaal bekend zijn bij de mensen. Bijvoorbeeld de afgelopen zomer vonden er het muziekfestival Graspop en een grasmaaier kampioenschap plaats dat erg in de smaak viel bij  duizenden mensen uit de beide dorpen en omgeving. Naast deze activiteiten maken de basisscholen en buurtverenigingen ook gebruik van het clubhuis. Dat betekent vooral dat het gebouw regelmatig up-to-date gehouden moet worden.
Helaas heeft het clubhuis de laatste jaren te maken gekregen met aardbevingsschade en was daarom aan herstel toe. Het onderhoud en de aardbevingsschade aan het gebouw was voor het bestuur de aanleiding om het clubhuis een grondig herstel en een gedeeltelijke renovatie te laten ondergaan. Er is toen een beroep gedaan op een aantal vrijwilligers om dat ter hand te nemen. Al meerdere weken zijn de werkzaamheden nu aan de gang en de meeste aardbevingsschade is reeds hersteld.100_0090 100_0091

Keuken geheel vernieuwd

Daarnaast is de keuken aangepakt en geheel gestript om deze om te bouwen naar een keuken die voldoet aan de eisen van deze tijd. De keuken is op dit moment zo goed als klaar en kan, voordat er een ijsperiode aan komt, in gebruik worden genomen. In het volgende voorjaar worden de werkzaamheden voortgezet, dan worden de hal, en de wc’s onder handen genomen. De voegen in de westgevel zijn door de weersomstandigheden aardig uitgesleten en moeten opnieuw worden gevoegd.

’Zo merk je dat het heel erg belangrijk is dat er binnen een vereniging als de onze een aantal vrijwilligers zijn die de handen uit de mouwen steken,’ aldus voorzitter Hans Wolzak en hij vervolgt; ’daar ben ik heel blij mee, want in deze tijd zijn de mensen toch erg druk met hun eigen werk, gezin of studie. En door de zachte winters zijn onze vrijwilligers daarom vooral ´s zomers druk’.
Zo is er in juni een skeelerwedstrijd en een inline skate clinic voor de basschoolkinderen georganiseerd.
Buiten op de baan was ook veel werk te doen deze zomer. In de vorige winter werd lekkage ontdekt in de dijk en is inmiddels hersteld. De houtwal op de dijk was toe aan een onderhoudsbeurt en is gesnoeid waar nodig.

Zaterdag 5 november is de pomp gestart en drie dagen later was het waterniveau op de ijsbaan reeds voldoende om te zeggen ´´laat de vorst maar komen´´

IJsclub Baflo is op tijd gereed voor de komende winter, dus het mag gaan vriezen wat het bestuur betreft. Voor de jeugd zijn er hockeysticks met doeltjes gekocht als een extra activiteit voor de kinderen. Als het serieus wordt deze winter en er volgt een ijsperiode, kunnen de mensen naast het recreatief schaatsen, komen genieten van een marathonwedstrijd op ijsbaan ‘t Olhof in Rasquert in het kader van de Driedaagse marathon wedstrijden in de provincie Groningen. Op de website van de ijsclub (ijsclubbaflo.nl) volgt dan meer informatie en ook wanneer de baan open gaat.

Jaarvergadering op vrijdag 25 november 2016

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 25 november 2016  in Dorpshuis ‘Agricola’, Heerestraat 21 te Baflo.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening;

2. Ingekomen stukken en mededelingen;

3. Notulen vorige vergadering van 27 november 2015;

4. Jaarverslag 2015-2016 van de secretaris;

5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;

6. Verslag van de kascommissie;

7. Dhr. D. Norg treedt af als kascommissielid. Dhr. J. Cleveringa blijft nog een jaar lid. Dhr. J. Kuin treedt toe tot de kascommissie.
Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!

9. BESTUURSVERKIEZING; Aftredend volgens schema en herkiesbaar: J. Wolzak
(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering.

10. Begroting;

11. Bespreking a.s. winterseizoen;

12 Rondvraag;

13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk
verzocht de LIDMAATSCHAPSKAART(EN) bij jullie dragen.

Namens het bestuur IJsclub Baflo.

Schaatslessen voor kinderen bij KNSB Jeugdschaatsen

ijs-logo

Dit seizoen organiseert de KNSB Gewest Drenthe wederom schaatslessen voor kinderen. De lessen vinden plaats vanaf 29 oktober in sportcentrum Kardinge in Groningen.

Bij het jeugdschaatsen kunnen jongens en meisjes van 5 t/m 13 jaar op een plezierige, speelse en verantwoorde manier de beginselen van het schaatsen leren. Er is aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden van het schaatsen, waarbij het plezier voorop staat.

Tijdens de lessen zijn er geen andere schaatsers op de baan, deze wordt volledig door ons afgehuurd.

De lessen worden verzorgd door een enthousiast team jeugdschaatsleiders en vinden plaats op zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur. Aan het einde van de lesperiode doen de kinderen mee aan het diplomaschaatsen, wat voor zowel kind als ouder een mooie happening is. Aansluitend organiseren wij een echte wedstrijd.

Informatie over les data en lestijden treft u aan op de website www.knsbdrenthe.nl/jeugdschaatsen.
Inschrijven kan via deze site.

De kosten bedragen € 87,50 voor 14 lessen, incl. diplomaschaatsen en een wedstrijd.

 Met sportieve groet,

KNSB Drenthe Afd. Jeugdschaatsen

De Jeugdschaatsleiders

BEDANKT!

Het bestuur van IJsclub Baflo wil graag via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het inline-skate evenement op woensdag 8 juni j.l..
Het was al weer voor het derde jaar dat er in Baflo een prachtig inline-skate evenement plaats vond in het kader van de Powerslide Inline Competitie. Het was smullen voor de inline skate-liefhebbers.
’s Middag begon het met een clinic en een toertocht voor de schoolkinderen. Een groot aantal kinderen deden hier vol enthousiasme aan mee. Fantastisch wat de kinderen deze middag in een kort tijdsbestek aan basistechniek leerden. Er werd begonnen met allerlei basistechnieken in spelvorm en daarna konden de kinderen nog een toertocht rijden over het wedstrijdparcours. Na afloop werd er nog even een frisje gedronken en een patatje of een broodje gegeten.
De wedstrijden ‘s avonds voor de Powerslide Inline Competitie waren in alle categorien vol spanning. Er werd stevig strijd geleverd door de rijders om uit te maken wie er met de prijzen en de bloemen naar huis zouden gaan.
IJsclub Baflo is erg blij dat zij voor de start en finish weer bij café Beuving terecht konden en danken de mensen van café Beuving dan ook van harte, zij zorgden voor een zeer gastvrije ontvangst voor de deelnemers en juryleden.
Dit evenement was voor zowel de rijders als organisatie een succes. Dit kon gerealiseerd worden mede dankzij de steun van de gemeente Winsum en alle vrijwilligers, verkeersregelaars, EHBO mensen en niet te vergeten onderstaande bedrijven en instanties.
Onze dank gaat tevens uit naar de bewoners langs- en in de buurt van het parcours die bereid waren mee te werken aan het autovrij houden van het parcours.

• Schildersbedrijf Cleveringa
• Autobedrijf Bolhuis
• Bolhuis installatiebedrijf
• Fixet
• Max Patat
• Stoffeerderij Wortelboer
• Kaashandel Luit Jager
• Luurtsema timmerbedrijf
• Vakgarage Bregman
• Ria’s Haarmode
• Autoschadebedrijf Faber
• Coop Sietsema
• Slagerij Bos & co
• Smederij Dick Norg
• Bakkerij Rutgers
• Pellikaan Schaatsen
• R. Danhof Transportbedrijf
• Schildersbedrijf K. Danhof
• Bike Service Baflo
• Veevoeders van Dijk
• Just in Case
• Boro Rijopleidingen
• Bloemisterij De Dageraad
• Pim’s hairstyle
• Sportel Rijopleidingen
• Café Beuving
• Schildersbedrijf Medema
• Gemeente Winsum
• Verkeersregelaars Baflo
• EHBO Baflo
• Medewerkers van de Schakel

Bestuur ijsclub Baflo