Categorie op op voorpagina

Vrijdag 16-12-22 GESLOTEN!

Beste schaatsvrienden, slecht nieuws. Wij kijken er ook reikhalzend naar uit om open te gaan maar vandaag met overdag 2 graden en afgelopen nacht maar -2 graden heeft ons doen besluiten om morgenavond (vrijdag 16-12-22) het ijs opnieuw te inspecteren. Vanavond wordt er niet gemeten, het heeft vandaag geen zoden aan de dijk gezet helaas. We houden je op de hoogte!

Het bestuur van ijsclub Baflo met zijn 3 kersverse en 1 ouwe rot in ’t vak ijsmeesters

De ijsmeesters van Baflo

RTV Noord was bij ons in Baflo vandaag: IJsclub Baflo verwelkomt kersverse ijsmeesters: ‘Beter te veel, dan te min’ Wil je het allemaal bekijken? Klik hier. Let wel: ervaren ijsmeester en voorzitter Nico Buurma moet de rest nog heel wat van leren! Gelukkig kunnen we het nu in de praktijk toepassen deze dagen. Ons kersvers nieuw bestuurslid en ook al ijsmeester Richard Kruit was ook nog op Radio Noord te horen. Graag alsnog luisteren? Klik hier, en ga naar 38:30 (de tijd van de uitzending loopt af). Trots!

Donderdag 15-12-22 GESLOTEN!

Vanavond om 19 uur was het weer eens zover: hebben wij de ijsdikte gemeten, en is 3-5 cm dik. Dit is nog niet voldoende! We zijn donderdag 15-12-22 gesloten. Maar oh, wat is het prachtig ijs! We meten donderdagavond opnieuw. We houden je op de hoogte!

Nog iets leuks zien? Kijk vanavond nog het TV Noord Nieuws, en ook op Radio Noord waren we vandaag te horen.

Hopelijk tot snel!

Het bestuur

Schaatsen uit het vet?

En nee het hoeven niet alleen maar (ouderwetse) houtjes te zijn. Volgens alle weerberichten wel. Wat wij jullie kunnen berichten is dat we de pomp nog even extra hebben aangezet vandaag, en zoals je ziet, ligt er ook al wat ijs, we zitten niet stil!

Weet dat we je berichten zo snel mogelijk via onze eigen website en via facebook, instagram en twitter om je op de hoogte te houden wanneer bij ons zou kunnen/kan komen schaatsen. We hebben er zin in, jullie ook?

Jaarvergadering 25-11-2022

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo
Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op vrijdag 25 november 2022, Grand Café de Hoek, Stationsweg 1,
Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering 2022;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 3 juni 2022;
 4. Jaarverslag 2021 – 2022 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2021 – 2022 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Mevr. Jannie Dijkman treedt af als kascommissielid. Dhr. Martin Medema blijft nog een jaar
  lid.
  Dhr. Dennis Kuipers treedt toe tot de kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar Henk Haaksema en
  Richard Kruit
 9. Begroting 2022 – 2023
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.