Archief op 7 oktober 2020

Data vrij schaatsen Kardinge

Er kan weer geschaatst worden!
De data van het “vrij schaatsen” in Kardinge zijn bekend.

De data in Kardinge (Groningen) zijn:

Zaterdag 28-11-2020 16:00 – 18:00 uur

Woensdag 30-12-2020 16:30 – 18:30 uur (inclusief de toertocht met
stempelkaart en medaille)

Zaterdag 20-02-2020 16:00 – 18:00 uur

Nog even in het kort de “spelregels”.

  • De schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging
    (ledenkaart tonen)
  • De schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen
  • Zeer belangrijk:
    In verband met de corona maatregelen zijn wij als organisatie verplicht iedere deelnemer te registreren. Dit doen wij door middel van een ticketsysteem. Dat betekent dat iedereen die op vrij komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 1 november via de site van www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen.
    Klik hier om rechtstreeks naar de ticketshop te gaan.

Wij moeten wel een streng deurbeleid voeren i.v.m. mogelijke controles en de daaruit voortvloeiende boetes.
Om die reden geldt: GEEN TICKET = GEEN TOEGANG = GEEN DISCUSSIE

Namens Kardinge en het bestuur ijsclub Baflo

Rabo ClubSupport

Jij beslist mee!

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te behalen? 

Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.

Wil je ons helpen? Klik hier en wordt lid en stem op ons! Het kan vanaf vandaag tot en met 24 oktober 2020. In november 2020 krijgen wij de uitslag, die delen we dan ook graag met jullie. Alvast bedankt!

Het bestuur

Lidmaatschapskaarten 2020-2021

In verband met het Coronavirus willen wij u dit jaar uw lidmaatschapskaart mailen. Hebben wij uw mailadres nog niet? Kunt u uw mailadres doorgeven via leden@ijsclubbaflo.nl? Wij kunnen u dan ook makkelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de ijsvereniging. Hierbij kunt u denken aan communicatie over de algemene ledenvergadering, maar ook aankondigingen wanneer de ijsbaan geopend is of wanneer er andere ontwikkelingen zijn.

Automatische incasso: Bij deze willen wij u vragen om gebruik te maken om toestemming te geven voor de automatische afschrijving van de contributie. Het scheelt ons erg veel werk en kosten bij het innen van de contributie en u hebt er ook geen omkijken meer naar. Alvorens het bedrag van uw rekening af wordt geschreven ontvangt u ruim van tevoren een nota. De getekende machtigingsformulieren kunt u inleveren bij Gerard ten Brink, kruisstraat 16, 9953 PL Baflo, mailen naar leden@ijsclubbaflo.nl of bel 0623161855. Heeft u nog geen machtigingsformulier?

Klik hier: IJsclub incasso formulier

Jaarvergadering IJsclub Baflo 27-11-2020


Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 27 november 2020, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda;

1. Opening;
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
6. Verslag van de kascommissie;
7. Benoeming kascommissie;
Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.
Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.
Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. N. Buurma
(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
10. Begroting;
11. Bespreking a.s. winterseizoen;
12. Rondvraag;
13. Sluiting;

In verband met het Coronavirus vragen wij u om u uiterlijk vrijdag 13 november aan te melden wanneer u aanwezig wilt zijn bij de vergadering via secretaris@ijsclubbaflo.nl of via 06-46457353
Kaarten en Bingo zijn dit jaar onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus.
Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(en) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo