Home

FEEST!!!

Tot ons grote genoegen zullen wij, met terugwerkende kracht, toch in staat zijn het 150-jarig
bestaan van de ijsclub Baflo te kunnen vieren.
De van oorsprong Christelijke ijsvereniging Helpt Elkander en de openbare ijsclub opgericht in het
jaar 1870 besloten zich in 1963 te verenigen.
Alle (ere)leden en leden + speciale gasten zijn uitgenodigd om op zaterdag 4 november aanwezig
te zijn bij de viering van dit feit.
Het programma voor de jeugd zal zich afspelen bij de ijsbaan:
13:00 – 16:00 uur Opening

Kanoën op ijsbaan voor de jeugd en verschillende spelparcours
Drinken en eten
Springkussen

Programma voor alle andere leden en genodigden bij Concordia:
19:30 – 00:00 uur Openingswoord door de voorzitter en de burgemeester.

Muziek verzorgd door de coverband My Way
Hapje en drankje

We hopen (en verwachten) een grote opkomst, dus kom op tijd!
Let op! Alleen toegang voor: Ereleden, leden en speciale gasten die op de gastenlijst vermeld staan.

Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo
Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op vrijdag 1 december 2023, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 25 november 2022;
 4. Jaarverslag 2022 – 2023 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Martin Medema treedt af als kascommissielid. Dhr. Dennis Kuipers blijft nog een jaar
  lid.
  Dhr. Robert Klijnstra treedt toe tot de kascommissie.
  Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. F. Cleveringa
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. S. Boekschoten
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor aanvang van de vergadering)
 10. Begroting;
 11. Bespreking a.s. winterseizoen;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting;
  Na afloop van de vergadering kunt u bingo spelen om vleesprijzen.

Het bestuur van IJsclub Baflo

Rabo ClubSupport

Van 4 t/m 26 september 2023 kunnen leden van de Rabobank (Groningerland) weer stemmen op 3 van hun favoriete clubs. Ook wij doen dit jaar hier weer aan mee! Help je ons aan een (van je) stem(men)? Dan levert dat weer geld op voor onze kas. Dat kunnen we ieder jaar (zeker dit jaar) weer goed gebruiken. Heb je wel een rekening bij de Rabobank maar ben je nog geen lid? Dat kun je heel makkelijk online regelen via de Rabo app en is nog gratis ook! Kijk hier: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Tijd voor een feestje!

Een bericht van de ijsclub? Midden in de zomer? Save the date, 4 november 2023 gaan we knallen met een feest omdat we in 2020 150 jaar bestonden. Wat en hoe precies weten we nog niet maar zijn er druk mee. We houden je op de hoogte! Datum kan alvast in de agenda, kom je het met ons meevieren? Graag tot dan!

Opnieuw vrij schaatsen voor leden dit weekend in Kardinge

Geen kans op wakken op aanstaande zaterdag 7 januari 2023…

De data in Kardinge (Groningen) zijn:

Zaterdag     7-1-2023  16:30 – 18:30 uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)

Zaterdag 11-03-2023  16:30  –  18:30   uur

Nog even in het kort de “spelregels”.

–       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (event. controle ledenkaart)

–       de toegang is alleen mogelijk via een ticket

–       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen.

Zeer belangrijk:We hebben besloten het ticketsysteem zoals vorig jaar geïntroduceerd, te handhaven.  Dat betekent dat iedereen die op 7 november komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 15 oktober via de site van www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagenCopyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.