Home

Geachte bewoners, mogen wij even u aandacht!

Zoals u misschien weet wordt door ijsclub Baflo op woensdag 3 september 2014 de finale van de Powerslide Inline Competitie in Baflo georganiseerd.

PlattegrondBaflo ZWkopiekopie

Het parcours voor de wedstrijd is: start en finish is bij jeugdsoos Eagle aan de Gebr. Gootjesstraat, Winsumerweg, Margrietlaan, Maarweg, Marijkelaan, Irenelaan en weer de Gebr. Gootjesstraat.

De rijders komen dus bij u voor de deur langs en om de wedstrijd zo veilig mogelijk voor de rijders te laten plaats vinden, verzoeken wij u eventuele obstakels in de straat vóór 17.00 uur te verwijderen en de auto(’s) elders buiten het parcours te parkeren. Na 21.30 uur zijn de straten weer vrij voor het parkeren bij uw woning.

Deze inline skatewedstrijd wordt georganiseerd onder auspiciën van de KNSB en in samenwerking met Powerslide en Pellikaan Schaatsen uit Den Andel.
De start en finish is bij jeugdsoos Eagle aan de Gebr. Gootjesstraat.

Vooraf aan deze finale is er voor voor de jeugd t/m 12 jaar uit Baflo en omgeving een wedstrijd, deze wedstrijd begint om 17.30 uur en de finale van de Powerslide Inline Competitie begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Wij stellen het zeer op prijs als u aan ons verzoek wilt meewerken en danken u vriendelijk voor uw medewerking. Wij verheugen ons op deze wedstrijd en hopen dat u kunt genieten van een spannende wedstrijd.

Bestuur ijsclub Baflo

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.