Opzeggen lidmaatschap ijsclub Baflo

Lidnummer (dit nummer is te vinden op het lidmaatschapskaart!)

Voorletters (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Adres en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)