Opzeggen lidmaatschap ijsclub Baflo

  Lidnummer (dit nummer is te vinden op het lidmaatschapskaart!)

  Voorletters (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Adres en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Uw email (verplicht)