Home

Tijd om te stemmen!

Mits je bij de Rabobank (Groninger Land) zit en lid bent. Maar dat kun je heel gemakkelijk worden. Je mag 3 stemmen uitdelen op allerlei verschillende clubs en instanties in de buurt. Doe je mee? En stem dan hopelijk mede op ons. Het heeft ons al meerdere jaren een hele fijne (financiële) steun in de rug gegeven, wat ook wij in deze dure, en ook warme tijd goed kunnen gebruiken. Klik hier en dan zie je waarom we het geld goed kunnen gebruiken. Help je ons mee? Alvast dank!

Dubbele Jaarvergadering Ijsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 3 juni 2022, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering 2020;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
 4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.
  Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. N. Buurma
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
 9. Begroting 2020 – 2021;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting;

Aanvang +/- 20.30 uur (aansluitend op de jaarvergadering 2020)

Agenda jaarvergadering 2021;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 3 juni 2022; Voorstel deze in november 2022 vast te stellen
 4. Jaarverslag 2020 – 2021 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Arie Borgman treedt af als kascommissielid. Mevr. Jannie Dijkman blijft nog een jaar lid.
  Er dient er een kascommissielid en een reserve lid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. G. ten Brink
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Mevr. B. Flikkema
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar; Dhr. G. Ellerkamp
  Het bestuur stelt voor om de heer Richard Kruit in het bestuur te benoemen.
  (Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
 10. Begroting 2021 – 2022;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting;
  Na afloop van de vergadering kunt u kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.
  Namens het bestuur IJsclub Baflo

Schaatsen voor Natuurijs

Belangrijk: het vrij schaatsen op 29 januari  a.s. gaat door!!!!!

Zaterdag 29 januari 2022 van 16.00 tot 18.00 uur op ijsbaan Kardinge in Groningen
Helaas zonder toertocht. Dat doen we volgend jaar weer.

We gaan weer werken met het Ticketsysteem.(Maximaal 1000 tickets)
Dit betekent dat elke bezoeker over een ticket moet beschikken.
De tickets worden bij de ingang van de 400-meter baan gescand.
De tickets zijn gratis.

Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten de QR-code laten zien. Er staat beveiliging bij de deur.
Mondkapjes verplicht tot aan de rand van de ijsbaan. Tijdens het schaatsen niet verplicht.

De afdeling verhuur van schaatsen is open.

TICKETS

Vrij schaatsen Kardinge afgelast

Helaas maar waar, ook de aanstaande schaatsdag in Kardinge (18 december 2021) voor natuurijsbanen (en hun leden) is afgelast vanwege de coronamaatregelen. Het zou deze keer om een toertocht met medaille gaan, dit wordt vooralsnog verschoven naar 29 januari 2022.

Meer lezen? Klik hier

DUBBELE JAARVERGADERING AFGELAST

Vanwege de nieuwe maatregelen die volgden na de persconferentie van het demissionaire kabinet op vrijdag 12 november, moeten wij u helaas meedelen dat de ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2020 en 2021 van aanstaande vrijdag 19 november 2021 niet doorgaat.

De leden die zich hadden aangemeld via de e mail hebben reeds een afmelding ontvangen, ook via de e mail.

We houden u op de hoogte wanneer dit wel weer mogelijk is en we een nieuwe datum hebben geprikt. Voor nu, stay safe, blijf gezond.

Het bestuur