Monthly Archives: oktober 2017

Uitnodiging Jaarvergadering van ijsclub Baflo

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 24 november 2017 in café Beuving Stationsweg 1 te Baflo. Aanvang 20.00 uur. Agenda: Opening; Ingekomen stukken en mededelingen; Notulen vorige vergadering van 25 november 2016; Jaarverslag 2016-2017 van de secretaris; Financieel jaarverslag van de penningmeester;…

Read more

Vacature(2) algemeen bestuurslid IJsclub Baflo!

En we hebben nog een vacature: Dit is de 2e vacature voor een algemeen bestuurslid. IJsclub Baflo is een zeer actieve vereniging met ambitie. Wij organiseren 1x per jaar Skeelerwedstrijd met Jeugd Clinic. Bij ijs zorgen wij voor een perfecte baan en organiseren wij wedstrijden en ander vertier op het ijs. Als de kans zich…

Read more