Archief op 3 april 2014

Uitslag (schaats)kwis

Aan de (schaats)kwis van ijsclub Baflo, die werd gehouden tijdens de expositie in het dorpshuis op 29 maart als onderdeel van ‘Baflo in Beweging’, is door zowel jong als oud enthousiast deelgenomen. De jongste deelnemer was 7 jaar en de oudste 73 jaar.
Dat resulteerde erin dat bij de jongeren t/m 12 jaar negen deelnemers waren met alles goed en bij de groep boven de 12 jaar zeven deelnemers met nul fouten. In beide groepen heeft de ijsclub drie prijzen beschikbaar gesteld. Dus is er geloot om de prijzen 1 t/m 3 te verdelen.

De uitslag van de verloting in de groep t/m 12 jaar is:
1e prijs: Daphne Schut
2e prijs: Richard (fam Boekschoten)
3e prijs: Maud Zuidema

De uitslag in de groep boven de 12 jaar is:
1e prijs: Ellen Dijkman
2e prijs: Margreet Ham
3e prijs: Willeke Buist

Alle prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.