IJsclub Baflo werkt voor het innen van contributie gelden met een automatische incasso.

Voor het activeren van een incasso of nieuw lidmaatschap is een ingevuld en getekend formulier nodig.
Deze kunt u hieronder downloaden, printen en na het invullen en onderteken deze graag inleveren bij:
Ledenadministatie
H.G. ten Brink
Kruisstraat 16
9953PL Baflo

IJsclub incasso formulier


Wilt u de incasso stoppen vul dan onderstaand formulier in.

  Hierbij wil ik mijn automatische incasso stoppen voor de volgende kaart:

  lidnummer:

  Naam:

  Adres:

  Postcode & woonplaats:

  Email-adres: