Archief op 21 november 2014

Voorzitter Hans Wolzak Lid van Verdienste van de KNSB

Voor onze vereniging en met name voor onze voorzitter was de Algemene Ledenvergadering van het Gewest Groningen van de KNSB een mooie avond. Tot zijn verrassing werd Hans, door Dirk Wijma voorzitter van het gewest, gehuldigd vanwege het feit dat hij al meer dan 25 jaar werkzaam is in het bestuur van ijsclub Baflo. Vanaf 1984 als bestuurslid, van 1992 tot 1996 als secretaris en vanaf 1996 nu nog steeds als voorzitter.

Onderscheiding-2Onderscheiding-1
Hans werd daarom na een korte toespraak benoemd tot Lid van Verdienste bij de KNSB en kreeg een herinnering opgespeld en een bos bloemen uitgereikt. Een welverdiende onderscheiding waar alle aanwezigen het zeer mee eens waren gezien het stevige applaus in de zaal.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.