Monthly Archives: oktober 2015

Jaarvergadering van ijsclub Baflo

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 27 november 2015 bij CafĂ© Beuving, Stationsweg 1, te Baflo. Aanvang 20.00 uur. Agenda: 1. Opening; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Notulen vorige vergadering van 28 november 2014; 4. Jaarverslag 2014-2015 van de secretaris; 5.…

Read more