Categorie op op voorpagina

Kalender Powerslide inline skate competitie 2016

De Powerslide competitie is een regionale inline-skate competitie, met toppers en talenten uit de drie noordelijke provincies.
Er word in verschillende categorieën gestart, van pupillen tot masters, waarbij de eerste categorie begint om 18.00 uur.

Powerslide Inline Competitie 1 dinsdag 10 mei in Haulerwijk

Powerslide Inline Competitie 2 woensdag 25 mei in Alteveer

Powerslide Inline Competitie 3 woensdag 8 juni in Baflo

Powerslide Inline Competitie 4 woensdag 15 juni Surhuisterveen

Powerslide Inline Competitie 5 woensdag 22 juli in Nijelamer

Powerslide Inline Competitie 6 woensdag 31 augustus in Haulerwijk

Finale Powerslide Inline Competitie woensdag 07 september in Alteveer

Entree is gratis.
Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de Powerslide Competitie is beschikbaar via www.schaatsen.nl.

Inline skate evenement voor de derde achtereenvolgende keer in Baflo

Inline skate evenement voor de derde achtereenvolgende keer in Baflo op woensdag 8 juni 2016.

Finale Powerslide inline skate wedstrijd - 158

IJsclub Baflo organiseert dit jaar net als de twee voorgaande jaren een inline skate clinic voor de basisschoolkinderen en ’s avonds de wedstrijd die meetelt in de Powerslide Inline Competitie.
De voorgaande jaren was dit evenement zo succesvol dat de ijsclub daar graag een vervolg aan wil geven.

’s Middags clinic voor basisschoolkinderen
Voor de schoolkinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar van de scholen in Baflo, Rasquert en Den Andel en ook de omringende dorpen is er een inline skate clinic en een toertocht op het wedstrijdparcours. De kinderen kunnen dan kennis maken met deze mooie sport.
De activiteiten vinden plaats op de stationsweg ter hoogte van café Beuving.
Aan de clinic kunnen ook kinderen meedoen die geen ervaring hebben, maar het wel willen leren. Na de oefeningen is ieder kind in staat deel te nemen aan de toertocht.
De ijsclub heeft bij de KNSB een materiaalwagen gehuurd waarin voldoende skates en beschermingsmateriaal aanwezig is. Dus wie mee wil doen hoeft niet in het bezit te zijn van skates. Het dragen van een helm tijdens het inline skaten is verplicht. Je mag natuurlijk je eigen helm meenemen.
Er wordt les gegeven door trainster Mariet Bakker die vorig jaar op een heel deskundige en speelse manier les gaf. Zij gaat les geven samen met enkele andere ervaren collega trainers.

Deelname en gebruik van het skate- en beschermingsmateriaal is gratis.

In de de Schakel van mei en juni wordt meer bekend gemaakt en natuurlijk deze website van ijsclub Baflo.

IJs niet dik genoeg!

IMG_2778 IMG_2777 IMG_2781

Donderdag 15.34 uur 21 januari 2016

Het ijs is gemeten en dikte is ruim 4 cm . Dit is niet genoeg om te kunnen schaatsen.
Gezien de geringe vorst voor vannacht en de oplopende temperatuur daarna zijn de verwachtingen voor de komende dagen ook laag.
Helaas.

 

Jaarverslag seizoen 2014-2015

Jaarverslag seizoen 2014-2015                                

Het bestuur had zich verheugd op een echte mooie schaatswinter, maar  helaas is  dit voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uitgekomen. Alleen eind januari vormde zich een laagje van twee centimeter ijs op de baan en kort daarop ging het sneeuwen en was het weer afgelopen met het vriezende weer.  De rest van de winter was zacht en wisselvallig en tegen het einde van de winter leek het erop dat er zich toch nog een ijslaag ging vormen maar dat was van korte duur en zo kwam er een einde aan weer een schaatsloze winter op natuurijs.

Algemeen

Het afgelopen jaar is het bestuur 12 maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Daarnaast heeft het bestuur diverse besprekingen gehad met o.a. de gemeente Winsum, het bestuur van Graspop,  vertegenwoordigers van de KNSB en Powerslide en een sportcoach van de gemeente Winsum.

Het aantal leden is constant gebleven, maar er is een neiging dat er meer leden hun lidmaatschap beëindigden dan dat er nieuwe leden bij komen. Deze ontwikkeling zal zeker te maken hebben met de zachte winters zonder schaatsplezier.

In december zijn de presentatieborden aan de muur in de kantine bevestigd waarop veel foto’s te zien zijn en een korte beschrijving van de geschiedenis van de ijsclub en ijsbaan is te lezen.

De KNSB heeft met ingang van het nieuwe seizoen een nieuw contributie-systeem ingevoerd. De verenigingen moeten nu kiezen uit vier verschillende pakketten; Natuurijs basis, Natuurijs plus, Sport basis en Sport plus.
Wij hebben gekozen voor ‘Natuurijs Basis’.

Zaken die de revue gepasseerd zijn dit jaar

Zaterdag 1 november 2014 heeft het bestuur de ijsbaan gereed gemaakt voor de winter en begonnen met het onder water zetten van de ijsbaan. De sloot langs de spoordijk die voor watertoevoer zorgt vanuit de Maar is schoon gemaakt dus we hadden dit keer geen last van stagnatie. Ook voor de komende winter is deze sloot al in oktober geschoond.

Woensdag 5 november heeft het bestuur, op uitnodiging van de gemeente Winsum, vergaderd inzake het plan van de gemeente om toestemming te verlenen het pad over de ijsbaan van het eiland naar het fietspad mogelijk te laten verharden, dit naar aanleiding van een verzoek van de eigenaar van het pand op het eiland. Het betekende dat de bepalingen in de akte van erfpacht gewijzigd dienen te worden. Daar is het bestuur om verschillende redenen op tegen.
Wij hebben te kennen gegeven hier niet aan mee te werken en hebben de gemeente overtuigd dat de akte van erfpacht niet éénzijdig kan/mag worden gewijzigd. De gemeente was dat met ons eens en trok de conclusie om het plan in te trekken. We hebben de afspraak gemaakt om het pad in een zo goed mogelijke staat te houden.
In de zomermaanden heeft de bewoner van het eiland een advocaat ingeschakeld en is het bestuur verschillende keren schriftelijk en telefonisch benaderd door advocaat mr. G.M. Tiddens van advocatenkantoor Bout Overes te Groningen met het dringende verzoek mee te werken aan een mogelijke verharding van het pad over de ijsbaan. Het bestuur heeft nadrukkelijk laten weten hier niet aan mee te werken.

Op dinsdag 18 november heeft een afvaardiging van het bestuur de Algemene Leden Vergadering van het Gewest Groningen van de KNSB bezocht. Na de zakelijke punten werd de avond voortgezet met een feestelijk aankondiging. Tot zijn verrassing werd onze voorzitter Hans Wolzak verzocht naar voren te komen, daar werd hij toegesproken door de heer Wijma van het gewest en gehuldigd vanwege het feit dat hij al meer dan 25 jaar werkzaam is in het bestuur van ijsclub Baflo. Hans werd daarom na een korte toespraak benoemd tot Lid van Verdienste bij de KNSB en kreeg een herinneringsspeld en een bos bloemen aangeboden. Een welverdiende onderscheiding waar alle aanwezigen het zeer mee eens waren gezien het stevige applaus in de zaal.

Het bestuur heeft voor de verwarming van de kantine een nieuwe cv kachel aangeschaft. De keukenkachel was kapot en aan vervanging toe en de gaskachel had te weinig rendement om de hele kantine te verwarmen. Zaterdag 22 november is de aanleg en montage van de cv-installatie voltooid. Na het testen kon deze in gebruik worden genomen en werkt uitstekend. Heel veel dank is het bestuur verschuldigd aan onze deskundige vrijwilligers, Jannes Kadijk, Ties Sikkema, Kor Stel en zijn zoon, die ons met raad en daad hebben bijgestaan.

30 november 2014 zijn er filmopnames gemaakt op de ijsbaan voor de film ‘De Kerstvloed’. De première was op 18 oktober j.l. en het bestuur was hiervoor uitgenodigd en we hebben de première bijgewoond.

Op 15 december heeft het bestuur deelgenomen aan een verenigingsvergadering bij ijsclub Bedum inzake de organisatie van de Marathon Driedaagse op natuurijs. De ijsclubs uit Middelstum, Bedum, Winsum en Baflo hadden toegezegd een wedstrijd te willen organiseren. De ijsclub Middelstum haakte af omdat zij het gewestelijk kampioenschap willen organiseren.

Het Gewest Groningen zorgde ervoor dat alle leden die geen wedstrijdlicentie hebben op 27 december gratis mochten schaatsen in Kardinge. Enkele leden hebben hier gebruik van gemaakt.

Het bestuur heeft bij de NAM melding gemaakt van mogelijke bevingsschade aan het clubhuis. In februari heeft een inspecteur van Arcadis de schade bekeken en een rapport opgemaakt.
Er werd inderdaad op verschillende plekken bevingsschade geconstateerd en is gerapporteerd aan de NAM en ook erkend door de NAM. Het rapport is nu overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen voor de verdere financiële afhandeling.

In mei heeft Graspop de ijsbaan tijdelijk in bezit genomen voor het jaarlijkse muziekfestival en de grasmaaierraces. Het bestuur heeft in samenwerking met Graspop, en met toestemming van het Waterschap, een dam met duiker aangelegd om de deelnemers met hun grasmaaiers en auto´s beter toegang te geven tot de ijsbaan. In september heeft de ijsclub nog een dubbel hek geplaatst op de dam. Deze is door de gemeente Winsum beschikbaar gesteld.

Op 10 juni heeft de ijsclub in Baflo de inline skatewedstrijd in het kader van de Powerslide Inline Competitie georganiseerd. Er deden bijna 60 deelnemers mee aan deze wedstrijd van pupil tot master.
De jury van de KNSB en de deelnemers waren zeer te spreken over de organisatie mede door de samenwerking met Café Beuving en de faciliteiten die zij boden. De EHBO mensen en Verkeersregelaars hebben er aan bijgedragen dat alles zonder ongelukken is verlopen.
In de middag was er een skate clinic voor basisschoolkinderen waar ongeveer 22 kinderen vol enthousiasme aan deelnamen. Wij hadden skatemateriaal gehuurd van YVG(IJs Vereniging Groningen). De uitvoering van de clinic gebeurde in samenwerking met Mariet Bakker, die de kinderen les gaf en sportcoach Nick Poortinga van de gemeente Winsum die haar assisteerde en ons heeft geholpen bij de organisatie.

Een aantal zaterdagen in september en oktober heeft het bestuur benut om één en ander op te knappen, zo is b.v. de waterafvoer van de sloot langs de ijsbaan en het fietspad die verstopt was herstelt, door een nieuwe buis met afsluitdop onder het fietspad aan te leggen, de nieuwe dam werd verder gereed gemaakt, er zijn opruim werkzaamheden verricht en de vlaggenmasten zijn gerenoveerd.

Het bestuur heeft voor het komende winter op zaterdag 31 oktober de baan gereed gemaakt en is vanaf 1 november begonnen met de baan onder water te zetten.
Al met al is er deze zomer weer heel wat werk verzet.

Hopelijk gaan de weergoden ons belonen met een mooie schaatswinter zodat iedereen de gang naar de ijsbaan weer kan maken en met veel plezier komt schaatsen of in de kantine even een kop warme chocola komt drinken.
Het bestuur wenst iedereen, actieve- of passieve schaatsliefhebber, een plezierig bezoek aan onze ijsbaan ’t Olhof toe.

Hans Wolzak, voorzitter      Wim Witteveen, secretaris

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.