Alle berichten door op Bianca

Jaarvergadering 25-11-2022

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo
Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op vrijdag 25 november 2022, Grand Café de Hoek, Stationsweg 1,
Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering 2022;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 3 juni 2022;
 4. Jaarverslag 2021 – 2022 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2021 – 2022 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Mevr. Jannie Dijkman treedt af als kascommissielid. Dhr. Martin Medema blijft nog een jaar
  lid.
  Dhr. Dennis Kuipers treedt toe tot de kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar Henk Haaksema en
  Richard Kruit
 9. Begroting 2022 – 2023
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Water op de baan

Afgelopen weekend hebben we weer het begin gemaakt met water op de baan te laten lopen. Waarom zo vroeg? Wij zitten niet echt dichtbij een heel groot water, en de aanvoer van het water moet via slootjes komen. Het waterschap verlaagt altijd in november het waterpeil voor de boeren, en wanneer dat precies is horen wij niet. Wij hebben door de afgegraven wierde een flinke ijsbaan met verschillende hoogtes of dieptes, het is maar hoe je het bekijkt. Vandaar dat wij altijd al het eerste weekend pakken van november om de start ervan te maken. En dan maar hopen. We houden hoop. Dat is een mindset

En natuurlijk meteen klusjes gedaan, sloten dichtgezet, anders “lekt” onze ijsbaan door de dijkjes heen, 400 meter paal weer op juiste plek in de ijsbaan (om 400 meter baan voor een wedstrijd te kunnen uitmeten) de pomp weer aan de loop krijgen wat niet in 1 x goed ging vanwege eerste keer met zonnepanelen ook aangesloten op meterkast, band gerepareerd van de aanhanger van de sneeuwveger/schuif, materieel weer opgehaald uit de opslag, deur gerepareerd, en natuurlijk ook gezellig koffie gedronken.

Schaatsen voor Natuurijs

Let op! Wij hebben u de nieuwe lidmaatschapskaart nog niet toegestuurd van het seizoen 22-23. U kunt uw oude lidmaatschapskaart van 21-22 meenemen naar Kardinge!

De data in Kardinge (Groningen) zijn:

Zaterdag 12-11-2022  16:30 – 18:30 uur

Zaterdag     7-1-2023  16:30 – 18:30 uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)

Zaterdag 11-03-2023  16:30  –  18:30   uur

Nog even in het kort de “spelregels”.

–       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (event. controle ledenkaart)

–       de toegang is alleen mogelijk via een ticket

–       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen.

Zeer belangrijk:We hebben besloten het ticketsysteem zoals vorig jaar geïntroduceerd, te handhaven.  Dat betekent dat iedereen die op 7 november komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 15 oktober via de site van www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen

Tijd om te stemmen!

Mits je bij de Rabobank (Groninger Land) zit en lid bent. Maar dat kun je heel gemakkelijk worden. Je mag 3 stemmen uitdelen op allerlei verschillende clubs en instanties in de buurt. Doe je mee? En stem dan hopelijk mede op ons. Het heeft ons al meerdere jaren een hele fijne (financiële) steun in de rug gegeven, wat ook wij in deze dure, en ook warme tijd goed kunnen gebruiken. Klik hier en dan zie je waarom we het geld goed kunnen gebruiken. Help je ons mee? Alvast dank!

Dubbele Jaarvergadering Ijsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 3 juni 2022, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering 2020;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
 4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.
  Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. N. Buurma
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
 9. Begroting 2020 – 2021;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting;

Aanvang +/- 20.30 uur (aansluitend op de jaarvergadering 2020)

Agenda jaarvergadering 2021;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 3 juni 2022; Voorstel deze in november 2022 vast te stellen
 4. Jaarverslag 2020 – 2021 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Arie Borgman treedt af als kascommissielid. Mevr. Jannie Dijkman blijft nog een jaar lid.
  Er dient er een kascommissielid en een reserve lid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. G. ten Brink
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Mevr. B. Flikkema
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar; Dhr. G. Ellerkamp
  Het bestuur stelt voor om de heer Richard Kruit in het bestuur te benoemen.
  (Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
 10. Begroting 2021 – 2022;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting;
  Na afloop van de vergadering kunt u kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.
  Namens het bestuur IJsclub Baflo