Alle berichten door op Bianca

Schaatsen voor Natuurijs

Belangrijk: het vrij schaatsen op 29 januari  a.s. gaat door!!!!!

Zaterdag 29 januari 2022 van 16.00 tot 18.00 uur op ijsbaan Kardinge in Groningen
Helaas zonder toertocht. Dat doen we volgend jaar weer.

We gaan weer werken met het Ticketsysteem.(Maximaal 1000 tickets)
Dit betekent dat elke bezoeker over een ticket moet beschikken.
De tickets worden bij de ingang van de 400-meter baan gescand.
De tickets zijn gratis.

Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten de QR-code laten zien. Er staat beveiliging bij de deur.
Mondkapjes verplicht tot aan de rand van de ijsbaan. Tijdens het schaatsen niet verplicht.

De afdeling verhuur van schaatsen is open.

TICKETS

Vrij schaatsen Kardinge afgelast

Helaas maar waar, ook de aanstaande schaatsdag in Kardinge (18 december 2021) voor natuurijsbanen (en hun leden) is afgelast vanwege de coronamaatregelen. Het zou deze keer om een toertocht met medaille gaan, dit wordt vooralsnog verschoven naar 29 januari 2022.

Meer lezen? Klik hier

DUBBELE JAARVERGADERING AFGELAST

Vanwege de nieuwe maatregelen die volgden na de persconferentie van het demissionaire kabinet op vrijdag 12 november, moeten wij u helaas meedelen dat de ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2020 en 2021 van aanstaande vrijdag 19 november 2021 niet doorgaat.

De leden die zich hadden aangemeld via de e mail hebben reeds een afmelding ontvangen, ook via de e mail.

We houden u op de hoogte wanneer dit wel weer mogelijk is en we een nieuwe datum hebben geprikt. Voor nu, stay safe, blijf gezond.

Het bestuur

Dubbele jaarvergadering

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo 2020

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 19 november 2021, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering 2020;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
 4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.

Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.

 1. Bestuursverkiezing;  Aftredend volgens schema en herkiesbaar als voorzitter; Dhr. N. Buurma

        (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)

 1. Begroting 2020 – 2021;
 2. Rondvraag;
 3. Sluiting;


Jaarvergadering van de IJsclub Baflo 2021

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 19 november 2021, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Aanvang +/- 21.00 uur

Agenda jaarvergadering 2021;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 19 november 2021; Voorstel deze in 2022 vast te stellen
 4. Jaarverslag 2020 – 2021 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Dhr. Arie Borgman treedt af als kascommissielid. Mevr. Jannie Dijkman blijft nog een jaar lid.

Er dient er een kascommissielid en een reservelid te worden benoemd.

 1. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 2. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. G. ten Brink

Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Mevr. B. Flikkema

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar; Dhr. G. Ellerkamp

        Het bestuur stelt voor om dhr. Richard Kruit in het bestuur te benoemen.

        (Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)

 1. Begroting 2021 – 2022;
 2. Bespreking a.s. winterseizoen;
 3. Rondvraag;
 4. Sluiting;

In verband met het Coronavirus vragen wij u om u uiterlijk vrijdag 12 november aan te melden wanneer u aanwezig wilt zijn bij de vergadering via secretaris@ijsclubbaflo.nl of via 06-46457353. Afhankelijk van de dan geldende voorschriften kan het zijn dat u bij het betreden van het dorpshuis uw QR-code moet laten zien.

Kaarten en Bingo zijn dit jaar onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(en) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Vrij schaatsen Kardinge Groningen

De data voor het vrij schaatsen zijn bekend.

Zaterdag 6 november 2021 van 16.00 tot 18.00 uur.

Let op:

Bij de entree van Kardinge wordt u door de beveiliging gecontroleerd op:

1. uw ID

2.  uw QR-code of bewijs dat u getest bent. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder, schaatsers, ouders, medewerkers en andere toeschouwers.
Bij de toegang tot de ijsbaan worden de tickets gecontroleerd.

Wilt u een ticket bestellen klik hier

Overige data:

Zaterdag 18 december 2021van 16.00 tot 18.00 uur. Deze keer is het inclusief toertocht met een stempelkaart en medaille.

Zaterdag 29 januari 2022 van 16.00 tot 18.00 uur

Deze keer maken we gebruik van het ticketsysteem.
Dit betekent dat elke bezoeker over een ticket moet beschikken.
De tickets zijn gratis.

Wilt u een ticket bestellen klik hier